Popis kurzu

Kurz je určený všetkým sestrám.


 Vyhľadávanie, diagnostika a liečba.

Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie Vám prináša ojedinelú prednášku.

Všetko čo by ste o Tuberkulóze určite mali vedieť. 

Tuberkulóza   (Odborná prednáška – 60 min.)

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
 
prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice


Obsah kurzu:

 • ČO JE TUBERKULÓZA?
 • Najvýznamnejší zdroj nákazy?
 • Situácia v TBC vo svete a na Slovensku
 • Koincidencia HIV a TBC na Slovensku
 • Výskyt „epidémií“ tuberkulózy na Slovensku v r. 2014

 

 • Spôsob zistenia ochorenia
 • Formy TBC a Infekcia organizmu
 • Primárna TBC
 • Primoinfekcia u imunologicky zdravého jedinca
 • Primoinfekcia u imunologicky deficitného jedinca
 • Postprimárna pľúcna tuberkulóza
 • REAKTIVÁCIA - REPLIKÁCIA
 • Patogenéza tuberkulóznej infekcie 

 

 • Inkubačný čas
 • Klinický obraz postprimárnej pľúcnej TBC
 • Objektívne nálezy, Rádiologické nálezy na RTG hrudníka

 

 • Diagnostika a Liečba
 • Mykobakteriálna rezistencia
 • Chirurgická liečba TBC
 • Úspešnosť liečby všetkých overených prípadov pľúcnej TBC

 

 • Latentná tuberkulózna infekcia (LTBI)
 • Screening LTBI
 • Diagnostika LTBI
 • Tuberkulínový test (Mantoux II)
 • Biológia TNF
 • Preventívna chemoterapia LTBI
 • TBC ako komplikácia biologickej liečby na Slovensku
 • Vízia novej stratégie WHO  po roku 2015 

Tuberkulóza - 1 kredit

60 min│doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Lektor kurzu

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach a docent v odbore vnútorné choroby. Vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach, kde v doktorandskom štúdiu v odbore Vnútorné choroby mu bol v roku 2007 udelený titul PhD. Kontinuálne sa venuje pedagogickej činnosti na LF UPJŠ až doteraz. Od roku 2004 zároveň pracuje ako sekundárny lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie UNLP Ke. Získal špecializáciu v odbore pneumológia a ftizeológia (2011) a zdravotnícky manažment a financovanie (2016) a certifikáciu v odbore somnológia (2021). V roku 2014 absolvoval výskumný pobyt v špecializovanom zariadení Centre for Integrated Rehabilitation of Chronic Organ Failure (CIRO) v meste Horn, Holandsko, afiliovanom s Klinikou pľúcnych chorôb Univerzitnej nemocnice v Maastrichte. Dlhodobo sa výskumne zaoberá účinkami hypoxie pri chronických pľúcnych ochoreniach na kardiovaskulárny systém. Je spoluautorom viac ako 160 pôvodných vedeckých prác, z toho viac ako 30 v zahraničných vedeckých časopisoch CC alebo WoS/Scopus, ktoré boli citované spolu viac ako 500-krát vo WoS/Scopus.

Neprehliadnite

 • €12,49

  €12,49Balíček #G - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: ● #19 Stres na pracovisku – 1 kredit ● #18 Dekubity - možnosti liečby – 1 kredit ● #17 Zvládanie konfliktov v praci – 1 kredit
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €4,99

  €4,99#19 Stres na pracovisku - 1 kredit

  Ako znížiť dopad stresu • Kľúčové stresory u sestier • Fázy a prejavy stresu • Syndróm vyhorenia • Terapia • Čo zhoršuje stres • Ako si poradiť
  Kúpiť
 • €4,99

  €4,99#17 Zvládanie konfliktov v praci - 1 kredit

  Mobing, bossing, ŠIKANA • Ako sa brániť • Odporúčania • Kontakty a formuláre pre obete • Agresívny pacient • Jednanie s ním • Konfrontácia s agresorom • Komunikačné techniky pre sestry • Aktívne počúvanie • Otvorené otázky • Riešenia konfliktov
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #D - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #11 Hojenie rán, #10 Deti a šport
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €9,99

  €9,99#11 Hojenie rán - 2 kredity

  Špeciálny 2 kreditový kurz je určený všetkým sestrám. Kazuistiky a ukážky, konkrétne návody ako (ne)postupovať, čo si všímať, ako zhodnotiť ranu...
  Kúpiť
 • €4,99

  €4,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Mgr. Michaela Macichová, PhD. - pedagóg, laborant, audítor
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #C - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #09 Čo s depresiou a úzkosťou, #08 Krvácanie – komplexná starostlivosť
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €12,49

  €12,49Balíček #B - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #05 Prvá pomoc, #06 Všetko o odbere krvi, #07 Akútny koronárny syndróm
  Kúpiť so zľavou -16%
 • zadarmo

  zadarmo#01 COVID ŠPECIÁL - 1 kredit

  Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu.
  zadarmo