Výhody pre Vás

 • Od teraz máte možnosť stiahnuť si celú prezentáciu vo formáte PDF.

 • Na ukončenie (dopozeranie) video-kurzu máte 30 dní od jeho zakúpenia.

 • Potvrdenie o účasti Vám zašleme ihneď po absolvovaní kurzu na e-mail.

Popis kurzu

Určené všetkým sestrám.

 Vysokopraktické informácie.

Čo to triage znamená a ako také triedenie ranených pri hromadnom nešťastí prebieha.

Fotodokumentácia.

 Hromadné nešťastie , triedenie ranených, polytrauma (Odborná prednáška – 65 min.)

PhDr. Jana Fabianová

sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

 

Obsah kurzu:

 • Hromadné nešťastie
 • Mimoriadna situácia
 • Charakteristické znaky
 • Živelná pohroma
 • Havária
 • Katastrofa

 

 • Triedenie ranených 
 • História
 • Triage
 • Laická a odborná triage
 • Primárna, sekundárna a terciárna triage
 • Pomoc pri hromadných úrazoch
 • Triediace systémy
 • Triedenie pacientov
 • START (Simple Triage and Rapid Transport)
 • Hromadné nešťastie
 • Postup triedenia

 

 • Traumatologický plán
 • Postup a organizácia práce 
 • Hlásenie mimoriadnej udalosti
 • Aktivácia traumatologického plánu 
 • Obdobie reakcie
 • Zvolávanie zdravotníckeho personálu
 • Centrá TRIAGE a personálne zloženie
 • Rozdelenie centier TRIAGE
 • Obdobie poskytovania pomoci
 • Trier uzol „triedenie“- prví pacienti
 • Dokumentácia k HPO
 • Plán činností vedúcich TRIAGE centier
 • UKONČENIE aktivácie traumatologického plánu

 

 • Ošetrenie pacienta s polytraumou
 • Základné informácie 
 • Ambulantná sestra mobilizuje
 • Polytrauma
 • Pravdepodobnosť prežitia pacienta
 • Úmrtia spojené s úrazmi
 • Všeobecné zásady liečby pacienta s polytraumou
 • Určenie priorít
 • Najdôležitejšia priorita
 • Stredne dôležitá priorita
 • Najmenej dôležitá priorita
 • Manažment pacientov s polytraumou
 • Prvotné vyšetrenie a resusucitácia
 • Okamžite terapeuticky zasiahnuť
 • Druhotné vyšetrenie
 • Vyšetrenie od hlavy k pätám
 • Práca sestry
 • Nevyhnutná spolupráca


Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma

65 min │1 kredit │ PhDr. Jana Fabianová

Lektor kurzu

sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Ke

PhDr. Jana Fabianová

Od roku 2001 pracuje v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura v Košiciach, Klinika úrazovej chirurgie, ako sestra na ambulancii urgentného príjmu v nepretržitej prevádzke. Špecializačné štúdium v odbore - Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ukončila v roku 2012 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. V roku 2014 vykonaním rigoróznej skúšky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárskej fakulte – v študijnom odbore Ošetrovateľstvo získala titul – PhDr. Vykonávala činnosť ako učiteľ odborných klinických cvičení na SZŠ sv. Alžbety, Košice. Konzultuje špecializačné a diplomové práce. Aktívne prednáša, vytvára edukačné materiály pre pacientov.

Neprehliadnite

 • €47,94

  €47,94Kolekcia #X6 - 6 kreditov

  Kolekcia, s ktorou ušetríte -12€ s kurzami: #32 Placenta a pupočník #33 Respiračná insuficiencia #34 Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma #20 Diabetes mellitus - od A po Z #30 Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii
  Kúpiť a ušetriť -12€
 • €26,97

  €26,97Balíček #I - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: #24 Poruchy menštruačného cyklu ● #25 Anémie ● #26 Nové technológie v diabetológii
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#24 Poruchy menštruačného cyklu - 1 kredit

  Ako zvládnuť silné menštruačné krvácanie? Poruchy, manažment a riešenia.
  Kúpiť
 • €26,97

  €26,97Balíček #H - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: #21 Chronická obštrukčná choroba pľúc ● #22 Tuberkulóza ● #23 Imobilizačné techniky
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#05 Prvá pomoc - 1 kredit (2024)

  RAKTICKÉ UKÁŽKY (u dospelých a detí): resuscitácia, Heimlichov manéver, BSP • Epileptický záchvat • Hypoglykémia • Bezvedomie • Zastavenie obehu • Masívne krvácanie • Kolaps • Dusenie • Prvotné/druhotné vyšetrenie • Činnosť srdca • Zdroj krvácania
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 Zdravie a krása sestry - 1 kredit

  Tento špeciálny kurz je zameraný na starostlivosť o vás – sestry.
  zadarmo

Ceny sú uvedené s DPH.