Odborný program


Deň sestry na Kongrese SVLS 2023 

--- 05.05.2023 ---


 
Celodenný odborný program je určený všetkým sestrám

ktorých zaujímajú témy týchto

 5 odborných prednášok (každá 60min.):

 

1. Ako neurobiť chybu pri práci sestry v ambulancii?

MUDr. Anna Repovská
VLD, Trebišov

___


2. Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii

MUDr. Lenka Schwanczar Tomková
VLD, Široké

___


3. Práca sestry v ambulancii všeobecného lekára pri manažmente dyslipidémií

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák
VLD, Ružomberok

___


4. Edukácia pacienta s artériovou hypertenziou, obezitou – poučenie sestrou

MUDr. Michal Jenčo
VLD, Streda nad Bodrogom

___


5. Skríning demencie v ambulancii všeobecného lekára – MoCa test

MUDr. Xénia Wöstmann
VLD, Streda nad Bodrogom

___Na absolvovanie všetkých 5 prednášok máte 
až 30 dní od 05.05. do 05.06.2023. 


Prednášky budú zverejnené až od dňa 05.05.2023Potrebujete fakturu pre zamestnavateľa?

𝗣𝗥𝗘𝗗 𝗭𝗔𝗞𝗨́𝗣𝗘𝗡𝗜́𝗠 účasti, prosím, postupujte podľa pokynov nižšie - viď obrázok.

Dôležité informácie ⚠️

PROSÍM, DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE

 • Registrácia na "Deň sestry na Kongrese SVLS 2023" sa týka výlučne on-line vzdelávania sestier od dňa 5.5.2023. Túto registráciu nie je možné využiť na osobnú účasť na Kongrese SVLS 2023 v Šamoríne.

 • On-line účasť prebieha výlučne prostredníctvom Vášho osobného účtu na eSestra.sk.

 • Na úspešné absolvovanie celého vzdelávania - dopozeranie všetkých prednášok programu: Deň sestry na Kongrese SVLS 2023 (5x60min.) máte 30 dní od 05.05.2023 do 05.06.2023.

 • Ak ste už ku dnešnému dňu na stránke eSestra.sk zaregistrovaní (máte už vytvorené vlastné osobné konto), NIE JE potrebná ďalšia registrácia špeciálne pre účely "Deň sestry na Kongrese SVLS 2023"..

 • Ak nemáte zatiaľ vytvorené konto na eSestra.sk - jeho vytvorenie je 100% bezplatné. Trvá necelú minútu. Založiť nový účet si môžete kliknutim nižšie (pod textom) ⬇️

 • Údaje z tohto registračného formulára sú použité na faktúre, aj pri nahlásení kreditov do SKSaPA. ❗ Prosím, mimoriadne preto dbajte na správnosť Vašich údajov pri registrácii.

 • ON-LINE účasť na "Deň sestry na Kongrese SVLS 2023" od dňa 05.05.2023 je hodnotená 5 kreditmi SKSaPA.

 • Kredity do SKSaPA nahlásime za Vás. Dôkladne si preto prekontrolujte vami uvedené ČÍSLO ID KOMORY vo Vašom profile (alebo pri registrácii) ešte pred začatím on-line účasti. ❗ Uveďte svoje osobné ČÍSLO ID. ❗

💳 Platba a fakturácia

PROSÍM, DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE

 • Zakúpenie účasti na: "Deň sestry na Kongrese SVLS 2023" je možné od 23.02.2023 do 05.05.2023 (vrátane).

 • Platba za účasť je možná len platobnou kartou, žiadna iná forma úhrady za účasť nie je možná. ❗ Výnimky, žiaľ, nie je možné poskytnúť. ❗

 • Platba platobnou kartou je 100% bezpečná. Všetky platby sú plne zabezpečené a šifrované pomocou platobnej brány Stripe. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme systém stabilného a bezpečného internetového nakupovania.

 • Faktúra - Daňový doklad za účasť na: "Deň sestry na Kongrese SVLS 2023" príde účastníkovi ihneď po zaplatení automaticky na email, ktorý použil pri registrácii.

 • Fakturácia prebieha plne automaticky, ❗ NIE JE preto možné po zaplatení meniť údaje na zaslanej faktúre. ❗

 • Ak si prajete mať na faktúre uvedené aj údaje Vášho zamestnávateľa, prosím, 𝗣𝗥𝗘𝗗 𝗭𝗔𝗞𝗨́𝗣𝗘𝗡𝗜́𝗠 upravte svoj študentský profil v nastaveniach konta (alebo vyplňte registračný formulár) presne tak, ako je uvedené na obrázku nižšie:

Postup pre uvedenie aj údajov zamestnávateľa na faktúre:

ORGANIZÁTOR KONGRESU

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Líščie údolie 57 │ 841 04 Bratislava │ www.svls.sk
On-line program pre sestry "Deň sestry na Kongrese SVLS 2023" 

je ohodnotený 5 CME kreditmi SKSaPA.