Kúpou tohto balíčka získate prístup ku video-kurzom:


#05 Prvá pomoc   (Prednáška s praktickými ukážkami – 74 min.)

 • PRAKTICKÉ UKÁŽKY: resuscitácia (dospelí, deti), Heimlichov manéver (dospelí, deti), BSP • 

• Epileptický záchvat • Hypoglykémia • Bezvedomie • Zastavenie obehu • Masívne krvácanie • Kolaps • Dusenie • Prvotné a druhotné vyšetrenie • Činnosť srdca • Zdroj krvácania • AED.


#06 Všetko o odbere krvi   (Prednáška s praktickými ukážkami – 60 min.)

• PRAKTICKÉ UKÁŽKY z ambulancie • 

• Príprava pacienta – odporúčania a praktické rady • Načasovanie odberu - čo zohľadňovať a na čo nezabúdať • Venepunkcia • Odberové systémy • Poradie skúmaviek • Transport • Chyby pri odbere a ich následky.


#07 Akútny koronárny syndróm   (Prednáška – 60 min.)

• Akútny koronárny syndróm: Patofyziológia, štádiá, rizikové faktory • 

• INFARKT MYOKARDU: klasifikácia, príznaky, diagnostika, liečba • Reperfúzna liečba 

• AKÚTNY INFARKT MYOKARDU: komplikácie (mechanické, arytmické), prognóza, prevencia.

  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

● Kredity a Potvrdenia o účasti získate individuálne za každý video-kurz zvlášť.

● Príslušný kredit získate ihneď po dopozeraní (absolvovaní) daného video-kurzu

● Na dopozeranie všetkých troch video-kurzov máte 30 dní odo dňa zakúpenia Balíčka.

Lektori kurzov

lekárka VÚSCH Košice, a.s.

MUDr. Júlia Abu Zaid

Po ukončení štúdia na gymnáziu Konštantínova v Prešove vyštudovala odbor Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2012 pracovala na I.Internej klinike UNLP v Košiciach a od roku 2016 pracuje ako lekárka na Klinike kardiológie vo VÚSCH, a.s. Košice.

pedagóg, laborant, audítor

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Od roku 1992 pracuje v hematologickom laboratóriu UNLP Košice. V roku 2002 ukončila vysokoškolské štúdium II.stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave na FZaSP v odbore Vyšetrovacie laboratórne metódy. Doktorandské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venuje sa problematike korpuskulárnych hemolytických anémií ako aj výskumu laboratórnych parametrov vo vzťahu ku predikcii mortality u kriticky chorých pacientov. Viac ako 20 rokov pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Je autorkou 24 publikácii a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.

záchranár, lektor kurzov prvej pomoci

Bc. Ján Oršoľa

Na SZŠ vyštudoval odbor zdravotnícky asistent. Na Prešovskej univerzite následne študoval odbor urgentná zdravotná starostlivosť. Od roku 2021 pracuje ako zdravotnícky záchranár v Záchrannej službe Košice. Prvej pomoci sa venuje 7 rokov, z toho 4 roky pôsobí aj ako lektor kurzov prvej pomoci Červeného kríža.

Neprehliadnite

 • €12,49

  €12,49Balíček #C - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #09 Čo s depresiou a úzkosťou, #08 Krvácanie - komplexná starostlivosť
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €12,49

  €12,49Balíček #A - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #02 Kŕčové žily - varixy, #03 Zdravotná dokumentácia, #04 Hemostáza a trombóza
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €9,99

  €9,99#09 Čo s depresiou a úzkosťou - 2 kredity

  Výnimočný 2 kreditový kurz je určený všetkým sestrám.
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 COVID ŠPECIÁL - 1 kredit

  Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu.
  zadarmo