Kúpou tohto balíčka získate prístup ku video-kurzom:


#11 Hojenie rán - 2 kredity -  (Odborná prednáška – 120 min.)

MUDr. Róbert Kilík, PhD.
 chirurg, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

• KAZUISTIKY • Konkrétne postupy z dennej praxe • Ako zhodnotiť ranu • Náuka o ranách • Chronické rany • Vlhké hojenie • Typy a fázy hojenia • Liečba rán • Débridement  • Dekubity  • Podtlakový uzáver rany •

 

#10 Deti a šport - 1 kredit -  (Odborná prednáška – 77 min.)

MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.

kardiológ pre deti a dorast

• KAZUISTIKY • Športová aktivita po prekonaní Covid-19 • Prevencia • Identifikácia rizika • Anamnéza rodinná, osobná • popis ťažkostí • Varovné signály • Štruktúrové chyby srdca • Neštruktúrové chyby srdca • Športová aktivita • Doping, výživové doplnky a KVS • Náhla kardiálna smrť •

  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

● Kredity a Potvrdenia o účasti získate individuálne za každý video-kurz zvlášť.

● Príslušný kredit získate ihneď po dopozeraní (absolvovaní) daného video-kurzu

● Na dopozeranie oboch video-kurzov máte 30 dní odo dňa zakúpenia Balíčka.

Lektori kurzov

chirurg, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

MUDr. Róbert Kilík, PhD.

Vyštudoval Všeobecné lekárstvo na Lekárskej Fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2004. Po krátkom pôsobení na chirurgickom oddelení NsP v Revúcej nastúpil v roku 2004 na I. chirurgickú kliniku LF UPJŠ a UNLP Košice, kde pôsobí dodnes v pozícii odborného asistenta a sekundárneho lekára. Úspešne ukončil doktorandské štúdium v roku 2007, následne absolvoval špecializačné štúdium v odbore chirurgia v roku 2011. Absolvoval úspešne aj certifikačné študijné programy na LF UPJŠ v oblasti diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie.

kardiológ pre deti a dorast

MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.

Štúdium LF UPJŠ Košice 1983, atestácia z pediatrie 1986, atestácia z detskej kardiológie 1993, doktorandské štúdium PhD ukončené v roku 2000. Do roku 2001 pracovala na Detskej klinike FNsP v Košiciach ako ordinár pre detskú kardiológiu a vedúci lekár dojčeneckého oddelenia. Publikovala 25 prác a článkov v slovenských i zahraničných časopisoch. Prednášková činnosť domáce i medzinárodné kardiologické konferencie, 2. miesto celoslovenskej súťaže o najlepšiu echokazuistiku 2002. Vedecko-výskumná činnosť (poškodenie srdca u detí cytostatickou liečbou (19), celoslovenská štúdia na stanovenie fyziologických hodnôt tlaku krvi a ABPM (2004-2006). Spolukoordinátor vypracovania Dotazníka pre hlásenie hypertenzie u detí pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácii) 2012.

Neprehliadnite

 • €4,99

  €4,99#12 POST Covid syndróm - 1 kredit

  BONUS: Nakazili ste sa v práci? Zástupca prednostu Kliniky Pracovného lekárstva Vám poradí ako ďalej.
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #C - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #09 Čo s depresiou a úzkosťou, #08 Krvácanie – komplexná starostlivosť
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €12,49

  €12,49Balíček #B - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #05 Prvá pomoc, #06 Všetko o odbere krvi, #07 Akútny koronárny syndróm
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €4,99

  €4,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Všetko čo potrebujete (a mali by ste) o odbere krvi vedieť
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 COVID ŠPECIÁL - 1 kredit

  Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu.
  zadarmo