Kúpou tohto balíčka získate prístup ku video-kurzom:

#13 Rany pri úrazových stavoch   (Odborná prednáška – 60 min.)

PhDr. Jana Fabianová

sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice


Vysokopraktické informácie.
 Kurz obsahuje obrovské množstvo KAZUISTÍK.
 Presné, detailné postupy a rady ako zvládať ošetrenie rán.

• Rany pri úrazoch • Odporúčania • Postupy • Rany spôsobené OSTRÝMI a TUPÝMI PREDMETMI • UHRYZNUTÍM • BODNÉ RANY • STRELNÉ RANY • Amputácie  • Replantácie • OŠETRENIE RANY SPÔSOBENEJ ÚRAZOM • Poučenie pacienta po ošetrení • Sadrová fixácia • Prevencia • Hojenie rán

 


#14 Psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti   (Odborná prednáška – 120 min.)

MUDr. Monika Grochová, PhD.

odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice


Náročná práca sestier prináša aj vážne vplyvy na Vašu psychiku. Čo všetko Vám hrozí a ako to zvládať?

Kurz obsahuje veľké množstvo príkladov z praxe.
 
Odporúčania pre Vašu dennú prácu a pre zvládanie náročných situácií.

Vzťahy na pracovisku - lekár, sestra, pacient, rodina.

A ako pomôcť sama sebe?


• Stres pri práci sestry • Ako so stresom bojovať • Psychosociálne riziká • Problémy na pracovisku • Nedostatok personálu •      Syndróm vyhorenia • Rozhovor s príbuznými • Zlepšenie kvality komunikácie • Márna liečba • Pacient – koniec života • Ako oznamovať omyl? • Darca orgánov • Prejavy hrozby fyzického útoku

 



 DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 Kredity a Potvrdenia o účasti získate individuálne za každý video-kurz zvlášť.

 Príslušný kredit získate ihneď po dopozeraní (absolvovaní) daného video-kurzu

 Na dopozeranie všetkých troch video-kurzov máte 30 dní odo dňa zakúpenia Balíčka.

Lektori kurzov

sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Ke

PhDr. Jana Fabianová

Od roku 2001 pracuje v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura v Košiciach, Klinika úrazovej chirurgie, ako sestra na ambulancii urgentného príjmu v nepretržitej prevádzke. Špecializačné štúdium v odbore - Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ukončila v roku 2012 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. V roku 2014 vykonaním rigoróznej skúšky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárskej fakulte – v študijnom odbore Ošetrovateľstvo získala titul – PhDr. Vykonávala činnosť ako učiteľ odborných klinických cvičení na SZŠ sv. Alžbety, Košice. Konzultuje špecializačné a diplomové práce. Aktívne prednáša, vytvára edukačné materiály pre pacientov.

odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice

MUDr. Monika Grochová, PhD.

Medicínu vyštudovala na Lekárskej fakulte v Košiciach, pracovala na ARO vo Fakultnej nemocnici – neskôr Univerzitnej nemocnici Louis Pasteura v Košiciach, absolvovala atestáciu 1. a 2 stupňa z odboru Anestéziológia a resuscitácia v Bratislave, ukončila doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pracovala ako zástupkyňa prednostu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (I.KAIM) UNLP a UPJŠ LF v Košiciach, ako primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Snine. V súčasnosti pracuje ako odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice. Venuje sa pregraduálnemu a postgraduálnemu vzdelávaniu študentov medicíny, lekárov a sestier v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína.

Neprehliadnite

 • €26,97

  €26,97Balíček #C - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: #09 Čo s depresiou a úzkosťou, #08 Krvácanie – komplexná starostlivosť
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#12 POST Covid syndróm - 1 kredit

  BONUS: Nakazili ste sa v práci? Zástupca prednostu Kliniky Pracovného lekárstva Vám poradí ako ďalej.
  Kúpiť
 • €26,97

  €26,97Balíček #B - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: #05 Prvá pomoc, #06 Všetko o odbere krvi, #07 Akútny koronárny syndróm
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Všetko čo potrebujete (a mali by ste) o odbere krvi vedieť
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 Zdravie a krása sestry - 1 kredit

  Tento špeciálny kurz je zameraný na starostlivosť o vás – sestry.
  zadarmo

Ceny sú uvedené s DPH.