Video-kurzy v tomto balíčku:

(Detailné info po kliknutí na príslušný video-kurz)

Kúpou tohto balíčka získate prístup ku video-kurzom:

#16 Intenzívna medicína pre všetky sestry   (Odborná prednáška – 60 min.)

MUDr. Monika Grochová, PhD.

odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice 

 

Niektoré postupy intenzívnej medicíny sú aplikovateľné pre všetky sestry.
 “Quick SOFA“ – by mala ovládať každá sestra.

• Quick SOFA • intenzívna medicína pre sestry • PRAX sestry • starostlivosť o pacienta v bezvedomí • vitálne orgány • monitorovanie pacienta • šok a kóma • kvalitatívne a kvantitatívne poruchy vedomia • zhodnotie stavu vedomia • popáleniny • obličkové zlyhanie

 


#15 Získaná hemofília – komplexný pohľad   (Odborná prednáška – 60 min.)

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu, primárka Centra hemostázy a trombózy

 

Mgr. Michaela Macichová, PhD.
 
pedagóg, laborant, audítor

 

Detaily ošetrovateľskej starostlivosti pri krvácavom ochorení – čo by mala každá sestra vedieť?

Čo to je a kedy myslieť na získanú hemofíliu?

Život ohrozujúce ochorenie a jeho ošetrovateľská starostlivosť diagnostika, liečba.


• HEMOFÍLIA  A • prax sestry  • vrodená vs. získaná hemofília • ošetrovateľská starostlivosť • príznaky • anamnéza • odber krvi a aplikácia liekov • strava • klinické prejavy • fatálne krvácanie • laboratórne vyšetrenia • APTT • kazuistika

 


#12 POST Covid syndróm   (Odborná prednáška – 76 min.)

Mgr. MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP Ke

 

MUDr. Marek Varga, PhD.

zástupca prednostu Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

 

PhDr. Ferdinand Mohnyánszki, PhD., dipl.sestra

špecialista v anestéziológii a intenzívnej medicíny ARO

 

Je Covid-19 choroba z povolania? Máte nárok na bolestné či odškodné od zamestnávateľa?

KAZUISTIKY SESTIER nakazených Covid-19 z pohľadu Pracovného lekárstva.
 Poradíme Vám ako ďalej u zamestnávateľa.

Čo je to POST COVID syndróm, ako, kedy a u koho sa prejavuje? 

Čo s pacientom po Covide? Sesterská anamnéza. Ťažké komplikácie.

Rady na zvládnutie každodenných aktivít.


• KAZUISTIKY SESTIER s Covid-19 • Nárok na bolestné a odškodné • Čo je Post Covid  • Sesterská anamnéza • Symptómy • Ťažké komplikácie • Rady na zvládnutie každodenných aktivít • Post-námahová nevoľnosť (PEM) • Multisystémový zápalový syndróm (MIS) a autoimunitné stavy • COVID ako choroba z povolania
 DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 Kredity a Potvrdenia o účasti získate individuálne za každý video-kurz zvlášť.

 Príslušný kredit získate ihneď po dopozeraní (absolvovaní) daného video-kurzu

 Na dopozeranie všetkých troch video-kurzov máte 30 dní odo dňa zakúpenia Balíčka.

Lektori kurzov

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Jedna zo zakladateľov hemostazeológie na Slovensku. Orientuje sa na klinickú a laboratórnu hematológiu – poruchy krvného zrážania, diagnostiku, prevenciu a liečbu krvácavých a trombofilných stavov. Je spoluautorom 7 monografií. Má bohatú medzinárodnú publikačnú a prezentačnú činnosť. Je držiteľkou ocenení SLS a SSHT a SKS.

pedagóg, laborant, audítor

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Od roku 1992 pracuje v hematologickom laboratóriu UNLP Košice. V roku 2002 ukončila vysokoškolské štúdium II.stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave na FZaSP v odbore Vyšetrovacie laboratórne metódy. Doktorandské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venuje sa problematike korpuskulárnych hemolytických anémií ako aj výskumu laboratórnych parametrov vo vzťahu ku predikcii mortality u kriticky chorých pacientov. Viac ako 20 rokov pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Je autorkou 24 publikácii a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP Ke

Mgr. MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH

Od 1.10.2020 prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP v Ke. Po VŠ na LF UPJŠ v Ke v 2006 pôsobil na Klinike rádiodiagnostiky a NM LF UPJŠ a UNLP, v rokoch 2012 – 2014 už ako vedúci lekár CT pracoviska a zástupca primára. V 2014 menovaný do funkcie primára oddelenia rádiológie v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Ke. V 2016 na Klinike Infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice získal titul „PhD“. V odbore Master of Health Administration mu bol v roku 2015 udelený titul MHA. V 2018 v odbore Master of Public Health udelený titul MPH. Od roku 2019 pôsobí ako lekár Košického samosprávneho kraja. Od roku 2019 predseda Etickej komisie Košického samosprávneho kraja. Od roku 2013 pôsobí ako Medical expert – advisor for S. Health Care (Health diagnosis medicine), kde v rokoch 2018-2021 vedúci testovacieho centra Košice v projekte International CUT center - testovanie ultrazvukových prístrojov pre S. Health Care Seattle USA. V rámci publikačnej činnosti je autorom 5 publikácií evidovaných v SCOPUS ako prvý autor a spoluautor, má publikovaných 13 citácií v zahraničných časopisoch v databáze Scopus. H-index 2. Má zverejnených viac ako 40 publikácií a realizoval viac ako 35 prezentácií na odborných podujatiach.

Neprehliadnite

 • €26,97

  €26,97Balíček #C - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: #09 Čo s depresiou a úzkosťou, #08 Krvácanie – komplexná starostlivosť
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#12 POST Covid syndróm - 1 kredit

  BONUS: Nakazili ste sa v práci? Zástupca prednostu Kliniky Pracovného lekárstva Vám poradí ako ďalej.
  Kúpiť
 • €26,97

  €26,97Balíček #B - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: #05 Prvá pomoc, #06 Všetko o odbere krvi, #07 Akútny koronárny syndróm
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Všetko čo potrebujete (a mali by ste) o odbere krvi vedieť
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 Zdravie a krása sestry - 1 kredit

  Tento špeciálny kurz je zameraný na starostlivosť o vás – sestry.
  zadarmo

Ceny sú uvedené s DPH.