Kúpou tohto balíčka získate prístup ku video-kurzom:

#19 Stres na pracovisku   (Odborná prednáška – 62 min.)

Mgr. Lucia Vasilišinová
 
sestra v odbornej ambulancii 

 

MUDr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych
 
súkromný psychiater,  www.bersihand.sk 

 

Ako zvládať stres v práci? Konkrétne rady a odporúčania Vám poskytne skúsený psychiater.
 Čo môžete urobiť aby ste znížili dopad negatívneho stresu?
 DOTAZNÍK na stiahnutie Vám môže pomôcť zistiť stav Vášho psychického zdravia.

• Stres na pracovisku • Ako znížiť dopad stresu • Kľúčové stresory u sestier • Fázy a prejavy stresu • Syndróm vyhorenia • Terapia • Čo zhoršuje stres • Ako si poradiť

 


 

#18 DEKUBITY - možnosti liečby   (Odborná prednáška – 65 min.)

MUDr. Róbert Kilík, PhD.
 
chirurg, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice 

 

Ošetrovateľská starostlivosť, prevencia, liečba, diferenciálna diagnostika.


• Dekubity • Vznik • LIEČBA dekubitov • Diferenciálna diagnostika  • Dekubitárna choroba  • Rizikové faktory vzniku • Klasifikácia dekubitov • Prevencia vzniku • Hlavné ciele prevencie

 

 


#17 Zvládanie konfliktov v praci   (Odborná prednáška – 70 min.)

MUDr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych
 
súkromný psychiater,  www.bersihand.sk 

 

Mgr. Lucia Vasilišinová
 
sestra v odbornej ambulancii

 

“Tak prešpikovaný kurz konkrétnymi radami som doteraz ešte nevidela.“ Jana, Poprad

“Vynikajúce rady, ďakujem obom inštruktorkám.“ Kristína, Bratislava

“Obrovské ďakujem za tento kurz.“ Katarína, Žilina.


• Mobing, bossing, ŠIKANA • Ako sa brániť  • Odporúčania  • Kontakty a formuláre pre obete  • Agresívny pacient  • Jednanie s ním  • Konfrontácia s agresorom  • Komunikačné techniky pre sestry • Aktívne počúvanie • Otvorené otázky • Riešenia konfliktov

  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 Kredity a Potvrdenia o účasti získate individuálne za každý video-kurz zvlášť.

 Príslušný kredit získate ihneď po dopozeraní (absolvovaní) daného video-kurzu

 Na dopozeranie všetkých troch video-kurzov máte 30 dní odo dňa zakúpenia Balíčka.

Balíček #G

#19 Stres na pracovisku – 1 kredit ● #18 DEKUBITY - možnosti liečby – 1 kredit ● #17 Zvládanie konfliktov v praci – 1 kredit

Lektori kurzov

sestra v odbornej ambulancii

Mgr. Lucia Vasilišinová

V roku 2009 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - odbor ošetrovateľstvo. Od r. 2006 pôsobila ako sestra na I.Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. V r.2012 absolvovala študijno-pracovný pobyt v Nemecku. V rokoch 2016-2018 pôsobila ako sestra na algeziologickej ambulancii. Od roku 2018 pracuje ako sestra v Centre hemostázy a trombózy Košice.

súkromný psychiater, www.bersihand.sk

Dr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych

Medicínu vyštudovala v Londýne na univerzite King’s College London. Pracovala v prestížnych londýnskych nemocniciach ako je Charing Cross London, ktorá je súčasťou Imperial College London, tiež Chelsea and Westminster Hospital. Úspešne zvládla všetky tri atestácie, čím získala členstvo v Royal College of Psychiatrists in London a titul MRCPsych. V roku 2019 sa presťahovala na Slovensko. Okrem psychiatrie absolvovala doktorka Bersihand trojročné vysokoškolské štúdium s názvom „Associate of King’s College“ z oblasti morálky, etiky, náboženstva, histórie a sociológie na King’s College London v roku 2021. Absolvovala aj inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite Bratislave v odbore Zahraničný obchod v roku 1997.

chirurg, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

MUDr. Róbert Kilík, PhD.

Vyštudoval Všeobecné lekárstvo na Lekárskej Fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2004. Po krátkom pôsobení na chirurgickom oddelení NsP v Revúcej nastúpil v roku 2004 na I. chirurgickú kliniku LF UPJŠ a UNLP Košice, kde pôsobí dodnes v pozícii odborného asistenta a sekundárneho lekára. Úspešne ukončil doktorandské štúdium v roku 2007, následne absolvoval špecializačné štúdium v odbore chirurgia v roku 2011. Absolvoval úspešne aj certifikačné študijné programy na LF UPJŠ v oblasti diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie.

Neprehliadnite

 • €12,49

  €12,49Balíček #C - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #09 Čo s depresiou a úzkosťou, #08 Krvácanie – komplexná starostlivosť
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €4,99

  €4,99#12 POST Covid syndróm - 1 kredit

  BONUS: Nakazili ste sa v práci? Zástupca prednostu Kliniky Pracovného lekárstva Vám poradí ako ďalej.
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #B - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #05 Prvá pomoc, #06 Všetko o odbere krvi, #07 Akútny koronárny syndróm
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €4,99

  €4,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Všetko čo potrebujete (a mali by ste) o odbere krvi vedieť
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 COVID ŠPECIÁL - 1 kredit

  Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu.
  zadarmo