Kúpou tohto balíčka získate prístup ku video-kurzom:

#21 Chronická obštrukčná choroba pľúc   (Odborná prednáška – 65 min.)

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
 
prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice

 

Prevencia, diagnostika a liečba.

Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie Vám prináša ojedinelú prednášku.

Detailný popis Chronickej obštrukčnej choroby pľúc.


• Symptómy, diagnostika, prevencia, liečba • Hodnotenie závažnosti • Zápal v prieduškách • Rozvoj bronch.obštrukcie • Odvykanie od fajčenia • Pomoc pri odvykaní • Inhalátory • Rehabilitácia • Manažment CHOCHP • Diferenciálna diagnóza: CHOCHP a asthma

 

 


#22 Tuberkulóza   (Odborná prednáška – 60 min.)

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
 
prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice

 

Vyhľadávanie, diagnostika a liečba.

Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie Vám prináša ojedinelú prednášku.

Všetko čo by ste o Tuberkulóze určite mali vedieť.

 

• Symptómy, diagnostika, liečba • Zdroj nákazy • Spôsob zistenia ochorenia • Formy TBC • Reaktivácia - Replikácia • Inkubačný čas • Nálezy a RTG • Úspešnosť liečby • Screening • Koincidencia HIV a TBC na Slovensku

 

 


#23 Imobilizačné techniky   (Odborná prednáška – 63 min.)

PhDr. Jana Fabianová
 
sestra urgentného príjmu, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

 

Mgr. Alena Maďarová
 
sestra urgentného príjmu, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

 

Slavomíra Mihoková, dipl.sestra
 
operačná sestra, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

 

 

Dôležité informácie pre každú sestru.

Kurz obsahuje PRAKTICKÉ VIDEO UKÁŽKY nakladania imobilizácií a obväzov.

Tri lektorky – sestry priamo z praxe - prinášajú vysoko praktické informácie.

 

• Obväzové techniky • Výber správneho obväzu • Edukácia pacienta • Obväzy hornej končatiny, členka, predkolenia, kolena • Imobilizácie • Indikácie naloženia • Dlahy, Extenzie, Ortézy • Sádrovanie • Zlomeniny • Princípy liečby • PRAKTICKÉ VIDEO UKÁŽKY

  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 Kredity a Potvrdenia o účasti získate individuálne za každý video-kurz zvlášť.

 Príslušný kredit získate ihneď po dopozeraní (absolvovaní) daného video-kurzu

 Na dopozeranie všetkých troch video-kurzov máte 30 dní odo dňa zakúpenia Balíčka.

 

Balíček #H

#21 Chronická obštrukčná choroba pľúc – 1 kredit ● #22 Tuberkulóza – 1 kredit ● #23 Imobilizačné techniky – 1 kredit

Lektori kurzov

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach a docent v odbore vnútorné choroby. Vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach, kde v doktorandskom štúdiu v odbore Vnútorné choroby mu bol v roku 2007 udelený titul PhD. Kontinuálne sa venuje pedagogickej činnosti na LF UPJŠ až doteraz. Od roku 2004 zároveň pracuje ako sekundárny lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie UNLP Ke. Získal špecializáciu v odbore pneumológia a ftizeológia (2011) a zdravotnícky manažment a financovanie (2016) a certifikáciu v odbore somnológia (2021). V roku 2014 absolvoval výskumný pobyt v špecializovanom zariadení Centre for Integrated Rehabilitation of Chronic Organ Failure (CIRO) v meste Horn, Holandsko, afiliovanom s Klinikou pľúcnych chorôb Univerzitnej nemocnice v Maastrichte. Dlhodobo sa výskumne zaoberá účinkami hypoxie pri chronických pľúcnych ochoreniach na kardiovaskulárny systém. Je spoluautorom viac ako 160 pôvodných vedeckých prác, z toho viac ako 30 v zahraničných vedeckých časopisoch CC alebo WoS/Scopus, ktoré boli citované spolu viac ako 500-krát vo WoS/Scopus.

sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Ke

PhDr. Jana Fabianová

Od roku 2001 pracuje v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura v Košiciach, Klinika úrazovej chirurgie, ako sestra na ambulancii urgentného príjmu v nepretržitej prevádzke. Špecializačné štúdium v odbore - Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ukončila v roku 2012 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. V roku 2014 vykonaním rigoróznej skúšky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárskej fakulte – v študijnom odbore Ošetrovateľstvo získala titul – PhDr. Vykonávala činnosť ako učiteľ odborných klinických cvičení na SZŠ sv. Alžbety, Košice. Konzultuje špecializačné a diplomové práce. Aktívne prednáša, vytvára edukačné materiály pre pacientov.

sestra urgentného príjmu, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

Mgr. Alena Maďarová

Od roku 2006 pracuje v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura v Košiciach, Klinika úrazovej chirurgie, ako sestra na ambulancii urgentného príjmu v nepretržitej prevádzke. Magisterské štúdium ukončila v roku 2008 na Vysokej škole sv. Alžbety v Košiciach. Špecializačné štúdium v odbore - Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ukončila v roku 2011 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

operačná sestra, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

Slavomíra Mihoková, dipl.sestra

Od roku 2004 pracuje v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura v Košiciach na Klinike úrazovej chirurgie na operačných sálach ako operačná sestra. Špecializačné štúdium v odbore inštrumentovanie v operačnej sále ukončila v roku 2008 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave - Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Aktívne prednáša a zúčastňuje sa na praktických odborných vzdelávacích aktivitách.

Neprehliadnite

 • €47,94

  €47,94Kolekcia #X6 - 6 kreditov

  Kolekcia, s ktorou ušetríte -12€ s kurzami: #32 Placenta a pupočník #33 Respiračná insuficiencia #34 Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma #20 Diabetes mellitus - od A po Z #30 Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulanciida
  Kúpiť a ušetriť -12€
 • €26,97

  €26,97Balíček #I - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: #24 Poruchy menštruačného cyklu – 1 kredit ● #25 Anémie – 1 kredit ● #26 Nové technológie v diabetológii – 1 kredit
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €19,99

  €19,99#20 Diabetes mellitus - od A po Z - 2 kredity

  Všetko čo potrebujete vedieť o diabetes mellitus na jednom mieste.
  Kúpiť
 • €26,97

  €26,97Balíček #G - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: #19 Stres na pracovisku ● #18 DEKUBITY - možnosti liečby ● #17 Zvládanie konfliktov v praci
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Všetko čo potrebujete (a mali by ste) o odbere krvi vedieť
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 Zdravie a krása sestry - 1 kredit

  Tento špeciálny kurz je zameraný na starostlivosť o vás – sestry.
  zadarmo

Ceny sú uvedené s DPH.