Kúpou tohto balíčka získate prístup ku video-kurzom:

#24 Poruchy menštruačného cyklu  (Odborná prednáška – 60 min.)

MUDr. Zuzana Ballová
 
lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

 

Ako zvládnuť silné menštruačné krvácanie?

Kurz obsahuje 4 kazuistiky SMK.

Poruchy, manažment a riešenia.

 

• Menštruačný cyklus (MC) • Poruchy MC • Manažment a riešenia MC • Silné menštruačné krvácanie (SMK) • Príčiny SMK • Následky SMK • Anemický syndróm • 4 kazuistiky SMK • Poruchy rytmu, intenzity a dĺžky MC • Dysfunkčné krvácanie

 


#25 Anémie  (Odborná prednáška – 70 min.)

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu, primárka Centra hemostázy a trombózy

 

Mgr. Michaela Macichová, PhD.
 
pedagóg, laborant, audítor 

 

Až 1/3 ľudí na tejto planéte trpí sideropéniou.

Ošetrovateľská starostlivosť a možnosti laboratórnej diagnostiky.

Anémie a sideropenická anémia.

 

• Sideropenická anémia • Závažnosť • Klasifikácia • Železo (Fe) v organizme • Klinické príznaky • Liečba • Ošetrovateľská starostlivosť • Anémie • Laboratórne diagnostiky • Vyšetrenie krvného obrazu • Diagnostický postup • Anémie chronických chorôb

 


#26 Nové technológie v diabetológii (Odborná prednáška – 65 min.)

MUDr. Miroslav Paľko
 
I. interná klinika a OLV, Univerzitná nemocnica L.P. Košice

Ako pomáhajú nové technológie pri liečbe diabetes mellitus?

Kontinuálny glukózový monitoring a inzulínová pumpa.

Praktické ukážky ako technológie uľahčujú pacientom udržať glykemickú variabilitu pod kontrolou.

 

• Nové technológie v liečbe DM • Primárny cieľ liečby DM • Fyziologická sekrécia inzulínu • Inzulínová pumpa v praxi • Výhody liečby IP • IP na slovenskom trhu • Záznamy pacienta glukometrom a senzorom • Kontinuálny glukózový monitoring

  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 Kredity a Potvrdenia o účasti získate individuálne za každý video-kurz zvlášť.

 Príslušný kredit získate ihneď po dopozeraní (absolvovaní) daného video-kurzu

 Na dopozeranie všetkých troch video-kurzov máte 30 dní odo dňa zakúpenia Balíčka.

Balíček #I

#24 Poruchy menštruačného cyklu – 1 kredit ● #25 Anémie – 1 kredit ● #26 Nové technológie v diabetológii – 1 kredit

Lektori kurzov

lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

MUDr. Zuzana Ballová

Absolvovala odbor Všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2020. Od vtedy pracuje ako vysokoškolská asistentka a lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s. Je študentkou doktorandského štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je spoluautorkou viacerých vedeckých publikácii. Aktívne prednáša na odborných podujatiach.

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Jedna zo zakladateľov hemostazeológie na Slovensku. Orientuje sa na klinickú a laboratórnu hematológiu – poruchy krvného zrážania, diagnostiku, prevenciu a liečbu krvácavých a trombofilných stavov. Je spoluautorom 7 monografií. Má bohatú medzinárodnú publikačnú a prezentačnú činnosť. Je držiteľkou ocenení SLS a SSHT a SKS.

pedagóg, laborant, audítor

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Od roku 1992 pracuje v hematologickom laboratóriu UNLP Košice. V roku 2002 ukončila vysokoškolské štúdium II.stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave na FZaSP v odbore Vyšetrovacie laboratórne metódy. Doktorandské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venuje sa problematike korpuskulárnych hemolytických anémií ako aj výskumu laboratórnych parametrov vo vzťahu ku predikcii mortality u kriticky chorých pacientov. Viac ako 20 rokov pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Je autorkou 24 publikácii a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.

I. interná klinika a OLV, Univerzitná nemocnica L.P. Ke

MUDr. Miroslav Paľko

Študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po skončení štúdia začal pracovať na internom oddelení vo Vranove nad Topľou. Neskôr pôsobil v Geriatrickom centre sv. Lukáša v Košiciach a od roku 1996 nastúpil na II. Internú kliniku FNsP v Košiciach. Po absolvovaní internistického kmeňa z vnútorného lekárstva získal špecializačnú skúšku z diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy a špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Dnes pracuje na I. internej klinike UNLP v Košiciach v diabetologickej ambulancii a v rámci Centra pre liečbu pacientov pre inzulínové pumpy sa venuje pacientom na inzulínových pumpách a glukózových senzoroch a tehotným diabetičkám. Zároveň je ústavným dietológom a vedie kolektív nutričných terapeutiek oddelenia liečebnej výživy UNLP v Košiciach. Publikačná a prednášková činnosť na Slovensku.

Neprehliadnite

 • €12,49

  €12,49Balíček #H - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #21 Chronická obštrukčná choroba pľúc ● #22 Tuberkulóza ● #23 Imobilizačné techniky
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €9,99

  €9,99#20 Diabetes mellitus - od A po Z - 2 kredity

  Všetko čo potrebujete vedieť o diabetes mellitus na jednom mieste.
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #G - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #19 Stres na pracovisku ● #18 DEKUBITY - možnosti liečby ● #17 Zvládanie konfliktov v praci
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €4,99

  €4,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Všetko čo potrebujete (a mali by ste) o odbere krvi vedieť
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 COVID ŠPECIÁL - 1 kredit

  Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu.
  zadarmo