Kúpou tohto balíčka získate prístup ku video-kurzom:

#37 Pľúcna hypertenzia (Odborná prednáška – 65 min.)

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
 
prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice

 

Presné odmeranie tlaku je možné iba pri pravostrannej srdcovej katetrizácii.

Diagnostika pľúcnej hypertenzie je náročná.

Liečba pľúcnej hypertenzie závisí od základnej vyvolávajúcej príčiny.

 

• Pľúcna hypertenzia (PH) • Definícia • Klasifikácia • Hemodynamické rozdelenie • Diagnostika • Pneumológ a PH • Diferenciálna diagnostika dyspnoe • Ťažká pľúcna hypertenzia v.s. prekapilárna • Vyšetrovacie metódy • PH pri CHOCHP • Liečba PH

 

#38 Najčastejšie ochorenia cievneho systému (Odborná prednáška – 60 min.)

MUDr. Michal Jenčo
 
Všeobecný lekár pre dospelých.

 

Úloha zdravotnej sestry v nových odporúčaniach 2023 ESH pre manažment AH.

1 z 3 pacientov progreduje do závažných štádií chronického venózneho ochorenia už za 6 rokov.

CHVO nie je kozmetický problém – je to závažné ochorenie.

 

• Ochorenie artérii, Artériová hypertenzia • Úloha zdravotnej sestry • Správna technika merania tlaku krvi • Ochorenie žíl, CHVO – Chronické venózne ochorenie • Čo je CHVO? • Znaky a symptómy CHVO • MPFF má najkomplexnejší mechanizmus účinku

#39 Vaginálny pôrod (Odborná prednáška – 69 min.)

MUDr. Zuzana Ballová
 
lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

 

Pôrod a jeho mechanizmus, výhody, úskalia. 

A čo ak nejde všetko hladko? Komplikácie pôrodu.

Pôrodnícke kontroverzné situácie a úkony.

 

• Vaginálny pôrod • Dôležité aspekty • Pôrodné doby • Mechanizmus pôrodu hlavičky a ramienok • Úskalia a komplikácie pôrodu • Poloha predhlavím, čelová, tvárová • Porucha kontrakčnej činnosti • Pôrodopis a dokumentácia • Pôrodnícke kontroverzie

 DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 Kredity a Potvrdenia o účasti získate individuálne za každý video-kurz zvlášť.

 Príslušný kredit získate ihneď po dopozeraní (absolvovaní) daného video-kurzu

 Na dopozeranie všetkých troch video-kurzov máte 30 dní odo dňa zakúpenia Balíčka.

Lektori kurzov

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach a docent v odbore vnútorné choroby. Vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach, kde v doktorandskom štúdiu v odbore Vnútorné choroby mu bol v roku 2007 udelený titul PhD. Kontinuálne sa venuje pedagogickej činnosti na LF UPJŠ až doteraz. Od roku 2004 zároveň pracuje ako sekundárny lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie UNLP Ke. Získal špecializáciu v odbore pneumológia a ftizeológia (2011) a zdravotnícky manažment a financovanie (2016) a certifikáciu v odbore somnológia (2021). V roku 2014 absolvoval výskumný pobyt v špecializovanom zariadení Centre for Integrated Rehabilitation of Chronic Organ Failure (CIRO) v meste Horn, Holandsko, afiliovanom s Klinikou pľúcnych chorôb Univerzitnej nemocnice v Maastrichte. Dlhodobo sa výskumne zaoberá účinkami hypoxie pri chronických pľúcnych ochoreniach na kardiovaskulárny systém. Je spoluautorom viac ako 160 pôvodných vedeckých prác, z toho viac ako 30 v zahraničných vedeckých časopisoch CC alebo WoS/Scopus, ktoré boli citované spolu viac ako 500-krát vo WoS/Scopus.

všeobecný lekár pre dospelých

MUDr. Michal Jenčo

Medicínu vyštudoval na UPJŠ v Košiciach. 3,5 roka pracoval na OAIM v Trebišove. Má absolvovanú atestáciu 1.st. z Anesteziologie a resuscitácie. 18 rokov pôsobil vo farmaceutickej firme, kde sa po krátkom čase vypracoval na pozíciu Sales manager. Následne bol po dobu 4 roky Managerom pre zdravotnú starostlivosť vo Svete zdravia – riaditeľstvo/holding. Od 2017 vykonáva prax všeobecného lekára pre dospelých v Strede nad Bodrogom.

lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

MUDr. Zuzana Ballová

Absolvovala odbor Všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2020. Od vtedy pracuje ako vysokoškolská asistentka a lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s. Je študentkou doktorandského štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je spoluautorkou viacerých vedeckých publikácii. Aktívne prednáša na odborných podujatiach.

Neprehliadnite

 • €47,94

  €47,94Kolekcia #X6 - 6 kreditov

  Kolekcia, s ktorou ušetríte -12€ s kurzami: #32 Placenta a pupočník #33 Respiračná insuficiencia #34 Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma #20 Diabetes mellitus - od A po Z #30 Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii
  Kúpiť a ušetriť -12€
 • €26,97

  €26,97Balíček #M - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: ● #35 Život ohrozujúce krvácanie v pôrodníctve ● #43 Prekoncepčná starostlivosť a andrologická problematika ● #44 Metódy IVF a praktický priebeh IVF liečby
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#26 Nové technológie v diabetológii - 1 kredit

  Ako pomáhajú nové technológie pri liečbe diabetes mellitus? Kontinuálny glukózový monitoring a inzulínová pumpa. Praktické ukážky ako technológie uľahčujú pacientom udržať glykemickú variabilitu pod kontrolou.
  Kúpiť
 • €26,97

  €26,97Balíček #L - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: ● #20 Diabetes mellitus - od A po Z ● #30 Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#05 Prvá pomoc - 1 kredit (2024)

  PRAKTICKÉ UKÁŽKY (u dospelých a detí): resuscitácia, Heimlichov manéver, BSP • Epileptický záchvat • Hypoglykémia • Bezvedomie • Zastavenie obehu • Masívne krvácanie • Kolaps • Dusenie • Prvotné/druhotné vyšetrenie • Činnosť srdca • Zdroj krvácania
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 Zdravie a krása sestry - 1 kredit

  Tento špeciálny kurz je zameraný na starostlivosť o vás – sestry.
  zadarmo

Ceny sú uvedené s DPH.