*UPOZORNENIE*

Ak ste v minulosti už úspešne absolvovali niektorý z kurzov v tejto kolekcii,
podľa zákona nie je možné získať druhýkrát kredit za ten istý kurz.

Kúpou Kolekcie potvrdzujete, že súhlasíte s jej uvedeným obsahom a ste si vedomí, že nie je možné získať kredit za ten istý kurz dvakrát.

Kúpou tohto balíčka získate prístup ku video-kurzom:

#35 Život ohrozujúce krvácanie v pôrodníctve (Odborná prednáška – 60 min.)

MUDr. Petra Gašparová

lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

 

Najčastejšia príčina úmrtnosti matiek.

Pri spontánnom odtoku plodovej vody je vytekajúca krv fetálna.

Príčinu krvácania v neskorej gravidite nezistíme až 47% prípadov.

 

• Krvácanie počas tehotenstva, pri pôrode a v šestonedelí • Príčiny život ohrozujúceho krvácania • Cisársky rez • 4T – Tonus, Trauma, Tkanivo, Trobín • Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia • Hlavné vyvolávajúce príčiny • Rizikové faktory 

 

#43 Prekoncepčná starostlivosť a andrologická problematika (Odborná prednáška – 63 min.)

MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Vedúci lekár IVF, klinika asistovanej reprodukcie Reprofit Bratislava

 

Mudr. Tomáš Bagócsi

Medicínsky riaditeľ, klinika asistovanej reprodukcie Reprofit Bratislava

 

Priemerný vek prvorodičiek na Slovensku je takmer 28 rokov.

U 30-80% mužskej neplodnosti má významný vplyv poškodenie spermií vyvolané kyslíkovými radikálmi. 

Kedy dochádza k oxidačnému stresu a ako veľmi je škodlivý pre spermie?

 

• Prekoncepčná starostlivosť • Limity asistovanej reprodukcie  • Príčiny neplodnosti • Rizikové faktory • Andrologická problematika v 21. storočí • Proces oplodnenia • Liečba mužskej neplodnosti • Oxidačný stres • Polymorfizmy receptora pre FSH

 

#44 Metódy IVF a praktický priebeh IVF liečby (Odborná prednáška – 62 min.)

MUDr.  Monika Urbašíková

IVF Špecialista, klinika asistovanej reprodukcie Reprofit Bratislava

 

Mudr. Gabriela Šustová

IVF Špecialista, klinika asistovanej reprodukcie Reprofit Bratislava

 

Riziká a komplikácie IVF liečby.

15-20% párov má problém s plodnosťou. 

Kto môže podstúpiť IVF liečbu neplodnosti na Slovensku?

 

• Metódy v IVF • Definícia neplodnosti • Metódy selekcie spermií • Metódy oplodňovania • Social freezing • Praktický priebeh IVF liečby • Liečba neplodnosti • Kto môže podstúpiť liečbu neplodnosti? • Riziká a komplikácie IVF liečby

#37 Pľúcna hypertenzia (Odborná prednáška – 65 min.)

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
 
prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice

 

Presné odmeranie tlaku je možné iba pri pravostrannej srdcovej katetrizácii.

Diagnostika pľúcnej hypertenzie je náročná.

Liečba pľúcnej hypertenzie závisí od základnej vyvolávajúcej príčiny.

 

• Pľúcna hypertenzia (PH) • Definícia • Klasifikácia • Hemodynamické rozdelenie • Diagnostika • Pneumológ a PH • Diferenciálna diagnostika dyspnoe • Ťažká pľúcna hypertenzia v.s. prekapilárna • Vyšetrovacie metódy • PH pri CHOCHP • Liečba PH

 

#38 Najčastejšie ochorenia cievneho systému (Odborná prednáška – 60 min.)

MUDr. Michal Jenčo
 
Všeobecný lekár pre dospelých.

 

Úloha zdravotnej sestry v nových odporúčaniach 2023 ESH pre manažment AH.

1 z 3 pacientov progreduje do závažných štádií chronického venózneho ochorenia už za 6 rokov.

CHVO nie je kozmetický problém – je to závažné ochorenie.

 

• Ochorenie artérii, Artériová hypertenzia • Úloha zdravotnej sestry • Správna technika merania tlaku krvi • Ochorenie žíl, CHVO – Chronické venózne ochorenie • Čo je CHVO? • Znaky a symptómy CHVO • MPFF má najkomplexnejší mechanizmus účinku

#39 Vaginálny pôrod (Odborná prednáška – 69 min.)

MUDr. Zuzana Ballová
 
lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

 

Pôrod a jeho mechanizmus, výhody, úskalia. 

A čo ak nejde všetko hladko? Komplikácie pôrodu.

Pôrodnícke kontroverzné situácie a úkony.

 

• Vaginálny pôrod • Dôležité aspekty • Pôrodné doby • Mechanizmus pôrodu hlavičky a ramienok • Úskalia a komplikácie pôrodu • Poloha predhlavím, čelová, tvárová • Porucha kontrakčnej činnosti • Pôrodopis a dokumentácia • Pôrodnícke kontroverzie

 

 DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 Kredity a Potvrdenia o účasti získate individuálne za každý video-kurz zvlášť.

 Príslušný kredit získate ihneď po dopozeraní (absolvovaní) daného video-kurzu

 Na dopozeranie všetkých šiestich video-kurzov máte 30 dní odo dňa zakúpenia Kolekcie.

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach a docent v odbore vnútorné choroby. Vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach, kde v doktorandskom štúdiu v odbore Vnútorné choroby mu bol v roku 2007 udelený titul PhD. Kontinuálne sa venuje pedagogickej činnosti na LF UPJŠ až doteraz. Od roku 2004 zároveň pracuje ako sekundárny lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie UNLP Ke. Získal špecializáciu v odbore pneumológia a ftizeológia (2011) a zdravotnícky manažment a financovanie (2016) a certifikáciu v odbore somnológia (2021). V roku 2014 absolvoval výskumný pobyt v špecializovanom zariadení Centre for Integrated Rehabilitation of Chronic Organ Failure (CIRO) v meste Horn, Holandsko, afiliovanom s Klinikou pľúcnych chorôb Univerzitnej nemocnice v Maastrichte. Dlhodobo sa výskumne zaoberá účinkami hypoxie pri chronických pľúcnych ochoreniach na kardiovaskulárny systém. Je spoluautorom viac ako 160 pôvodných vedeckých prác, z toho viac ako 30 v zahraničných vedeckých časopisoch CC alebo WoS/Scopus, ktoré boli citované spolu viac ako 500-krát vo WoS/Scopus.

všeobecný lekár pre dospelých

MUDr. Michal Jenčo

Medicínu vyštudoval na UPJŠ v Košiciach. 3,5 roka pracoval na OAIM v Trebišove. Má absolvovanú atestáciu 1.st. z Anesteziologie a resuscitácie. 18 rokov pôsobil vo farmaceutickej firme, kde sa po krátkom čase vypracoval na pozíciu Sales manager. Následne bol po dobu 4 roky Managerom pre zdravotnú starostlivosť vo Svete zdravia – riaditeľstvo/holding. Od 2017 vykonáva prax všeobecného lekára pre dospelých v Strede nad Bodrogom.

lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

MUDr. Zuzana Ballová

Absolvovala odbor Všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2020. Od vtedy pracuje ako vysokoškolská asistentka a lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s. Je študentkou doktorandského štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je spoluautorkou viacerých vedeckých publikácii. Aktívne prednáša na odborných podujatiach.

Lektori kurzov

lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca

MUDr. Petra Gašparová

lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Vedúci lekár IVF, klinika asistovanej reprodukcie Reprofit

MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Vedúci lekár IVF, klinika asistovanej reprodukcie Reprofit

Medicínsky riaditeľ, klinika asistovanej reprodukcie Reprofit

MUDr. Tomáš Bagócsi

Medicínsky riaditeľ, klinika asistovanej reprodukcie Reprofit

Neprehliadnite

 • €47,94

  €47,94Kolekcia #X6 - 6 kreditov

  Kolekcia, s ktorou ušetríte -12€ s kurzami: #32 Placenta a pupočník #33 Respiračná insuficiencia #34 Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma #20 Diabetes mellitus - od A po Z #30 Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii
  Kúpiť a ušetriť -12€
 • €26,97

  €26,97Balíček #M - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: ● #35 Život ohrozujúce krvácanie v pôrodníctve ● #43 Prekoncepčná starostlivosť a andrologická problematika ● #44 Metódy IVF a praktický priebeh IVF liečby
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €19,99

  €19,99#20 Diabetes mellitus - od A po Z - 2 kredity

  Všetko čo potrebujete vedieť o diabetes mellitus na jednom mieste.
  Kúpiť
 • €26,97

  €26,97Balíček #L - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: ● #20 Diabetes mellitus - od A po Z ● #30 Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €9,99

  €9,99#34 Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma - 1 kredit

  Vysokopraktické informácie. Čo to triage znamená a ako také triedenie ranených pri hromadnom nešťastí prebieha. Fotodokumentácia.
  Kúpiť
 • €9,99

  €9,99#05 Prvá pomoc - 1 kredit (2024)

  RAKTICKÉ UKÁŽKY (u dospelých a detí): resuscitácia, Heimlichov manéver, BSP • Epileptický záchvat • Hypoglykémia • Bezvedomie • Zastavenie obehu • Masívne krvácanie • Kolaps • Dusenie • Prvotné/druhotné vyšetrenie • Činnosť srdca • Zdroj krvácania
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 Zdravie a krása sestry - 1 kredit

  Tento špeciálny kurz je zameraný na starostlivosť o vás – sestry.
  zadarmo

Ceny sú uvedené s DPH.