Popis kurzu

Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu prostredníctvom prednášok:

 

01. Trombóza a COVID-19

02. Syndróm vyhorenia počas COVIDu-19. Ako ho identifikovať, zvládnuť a eliminovať. 

03. COVID-19 vo vzťahu k právam a povinnostiam sestier a zamestnávateľov.  

04. Výpomoc kňaza na COVID oddelení. 80% obyvateľstva SR je veriacich.  

 01. Trombóza a COVID-19   (Prednáška – 23 min.)

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. - viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu, primárka Centra hemostázy a trombózy

Obsah prednášky:

 • Trombóza v súvislosti s COVID-19 
 • Etiopatogenéza a mechanizmy koagulopatie 
 • Trombotické komplikácie
 • Vplyv na laboratórne testy koagulácie   
 • Antitrombotická liečba u pacientov s COVID-19

  


02. Syndróm vyhorenia počas COVIDu-19. Ako ho identifikovať, zvládnuť a eliminovať   (Prednáška – 13 min.)

 PhDr. Jana Baková, PhD. - sestra I. KAIM, UNLP Košice

         Obsah prednášky:

 • Sestry a syndrómom vyhorenia
 • Syndróm vyhorenia - príznaky, symptómy a fázy
 • Zvládanie stresu
 • Stratégia zvládania stresu
 • Preventívne opatrenia

  


03. COVID-19 vo vzťahu k právam a povinnostiam sestier a zamestnávateľov   (Prednáška – 30 min.)

 JUDr. Dušan Slávik, LL.M. - advokát, spoločník a konateľ v advokátskej kancelárii
  PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

         Obsah prednášky:

 • Núdzový stav
 • Povinnosti sestier v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu
 • Pracovná povinnosť
 • Vykonávanie iného ako dohodnutého druhu práce alebo na inom mieste
 • Následky porušenia povinností – priestupky, pokuty a sankcie
 • Ochranné pracovné prostriedky
 • Odmeňovanie sestier
 • Nárok na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce

 


04. Výpomoc kňaza na COVID oddelení. 80% obyvateľstva SR je veriacich.  (Rozhovor – 16 min.)

Mgr. Martin Novotný - katolícky kňaz 

Rozhovor:

 • Kňaz v zdravotníctve?? Ako to spolu súvisí?
 • Ako Vás prijal personál nemocnice?
 • V čom je dôležitá spolupráca sestry a kňaza?
 • Je výhodou pre pacienta, že je kňaz na oddelení?
 • Mal záujem o rozhovor s Vami aj niekto z personálu nemocnice?
 • Ako konkrétne vyzeral Váš deň na COVID oddelení?
 • Na COVID oddelení ste sa venovali len veriacim?
 • Ostali Vám vzťahy s personálom a pacientmi dodnes?
 • Aký je Váš odkaz sestrám na Slovensku?

COVID ŠPECIÁL

82 min │1 kredit │ Hulíková, Slávik, Baková, Novotný

Lektori kurzu

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Jedna zo zakladateľov hemostazeológie na Slovensku. Orientuje sa na klinickú a laboratórnu hematológiu – poruchy krvného zrážania, diagnostiku, prevenciu a liečbu krvácavých a trombofilných stavov. Je spoluautorom 7 monografií. Má bohatú medzinárodnú publikačnú a prezentačnú činnosť. Je držiteľkou ocenení SLS a SSHT a SKS.

advokát, spoločník a konateľ v advokátskej kancelárii ​PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

JUDr. Dušan Slávik, LL.M

Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb v oblasti zdravotníckeho práva, správneho práva, práva životného prostredia, obchodného práva, stavebného práva a riešeniu sporov v súdnom i rozhodcovskom konaní. Pravidelne publikuje v právnických odborných časopisoch a so svojimi príspevkami vystupuje na konferenciách doma i v zahraničí.

sestra I. KAIM, UNLP Košice

PhDr. Jana Baková, MPH, PhD.

Od roku 2021 pôsobí ako sestra I. KAIM, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice. Pred tým pôsobila ako vedúca sestra II. Chirurgickej kliniky, UNLP, Košice, ale aj ako sestra špecialistka pri lôžku Jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, UNLP, Košice a na rovnakej pozícii aj v Leteckej vojenskej nemocnici, a. s. Košice. Doktorandské štúdium PhD. absolvovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Špeciálny hosť

katolícky kňaz

Mgr. Martin Novotný

Pôsobí ako farár v Košickej Arcidiecéze. Od januára do apríla 2021 pôsobil na covid oddelení Košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. Ako farár v minulosti pôsobil aj v Nemeckej diecéze Limburg.

Neprehliadnite

 • €12,49

  €12,49Balíček #C - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #09 Čo s depresiou a úzkosťou, #08 Krvácanie - komplexná starostlivosť
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €12,49

  €12,49Balíček #B - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #05 Prvá pomoc, #06 Všetko o odbere krvi, #07 Akútny koronárny syndróm
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €4,99

  €4,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Všetko čo potrebujete (a mali by ste) o odbere krvi vedieť
  Kúpiť
 • €9,99

  €9,99#09 Čo s depresiou a úzkosťou - 2 kredity

  Výnimočný 2 kreditový kurz je určený všetkým sestrám.
  Kúpiť
 • €4,99

  €4,99#03 Zdravotná dokumentácia - 1 kredit

  JUDr. Dušan Slávik, LL.M
  Kúpiť