Popis kurzu

Všetko o odbere krvi   (Prednáška s praktickými ukážkami – 60 min.)

Mgr. Michaela Macichová, PhD. – pedagóg, laborant, audítor 


Obsah prednášky:

 • Preanalytická časť laboratórneho vyšetrenia

 • PRAKTICKÉ UKÁŽKY z ambulancie s návodom a vysvetlením:
  • Od príchodu pacienta po naloženie škrtidla
  • Odber krvi a premiešanie a uloženie skúmaviek
  • Správne a nesprávne poradie skúmaviek
  • Správne a nesprávne množstvo odobranej krvi
  • Označovanie skúmaviek a transport

 • Biologické vplyvy - vysvetlenie (ovplyvniteľné a neovplyvniteľné)

 • Príprava pacienta pred odberom – odporúčania a praktické rady
  • Poučenie pacienta
  • Lačnenie
  • Kľudový režim
  • Poloha a jej vplyv na koncentrácie mnohých látok
  • Výber miesta – ako (ne)odoberať krv
  • Dezinfekcia
  • Škrtidlo – áno alebo nie?

 • Načasovanie odberu - čo zohľadňovať a na čo nezabúdať
  • vplyv liečiv a diét
  • cirkadiánny rytmus
  • fázy menštruačného cyklu
  • vplyv antiagregancii

 • Venepunkcia
   
   
 • Odberové systémy a typy skúmaviek podľa použitých aditív
  • citrát sodný
  • K2EDTA alebo K3EDTA
  • Heparín
  • Fluorid sodný

 • Poradie a označovanie skúmaviek

 • Odber na hemokoagulačné vyšetrenie GEHT, CLSI

 • Transport vzoriek a maximálne časy od odberu vzorky po jej spracovanie

 • Zdroje chýb a ich následky

 • Hemolýza

 • Dôvody odmietnutia vzorky

 

Všetko o odbere krvi

60 min │1 kredit │ Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Lektor kurzu

pedagóg, laborant, audítor

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Od roku 1992 pracuje v hematologickom laboratóriu UNLP Košice. V roku 2002 ukončila vysokoškolské štúdium II.stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave na FZaSP v odbore Vyšetrovacie laboratórne metódy. Doktorandské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venuje sa problematike korpuskulárnych hemolytických anémií ako aj výskumu laboratórnych parametrov vo vzťahu ku predikcii mortality u kriticky chorých pacientov. Viac ako 20 rokov pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Je autorkou 24 publikácii a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.

Neprehliadnite

 • €12,49

  €12,49Balíček #B - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #05 Prvá pomoc, #06 Všetko o odbere krvi, #07 Akútny koronárny syndróm
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €4,99

  €4,99#05 Prvá pomoc - 1 kredit

  Bc. Ján Oršoľa - záchranár, lektor Červeného kríža
  Kúpiť
 • €4,99

  €4,99#07 Akútny koronárny syndróm - 1 kredit

  MUDr. Júlia Abu Zaid - lekárka VÚSCH Košice, a.s.
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #A - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #02 Kŕčové žily, #03 Zdravotná dokumentácia, #04 Hemostáza a trombóza
  Kúpiť so zľavou -16%
 • zadarmo

  zadarmo#01 COVID ŠPECIÁL - 1 kredit

  Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu.
  zadarmo