Popis kurzu

Všetko o odbere krvi   (Prednáška s praktickými ukážkami – 60 min.)

Mgr. Michaela Macichová, PhD. – pedagóg, laborant, audítor 


Obsah prednášky:

 • Preanalytická časť laboratórneho vyšetrenia

 • PRAKTICKÉ UKÁŽKY z ambulancie s návodom a vysvetlením:
  • Od príchodu pacienta po naloženie škrtidla
  • Odber krvi a premiešanie a uloženie skúmaviek
  • Správne a nesprávne poradie skúmaviek
  • Správne a nesprávne množstvo odobranej krvi
  • Označovanie skúmaviek a transport

 • Biologické vplyvy - vysvetlenie (ovplyvniteľné a neovplyvniteľné)

 • Príprava pacienta pred odberom – odporúčania a praktické rady
  • Poučenie pacienta
  • Lačnenie
  • Kľudový režim
  • Poloha a jej vplyv na koncentrácie mnohých látok
  • Výber miesta – ako (ne)odoberať krv
  • Dezinfekcia
  • Škrtidlo – áno alebo nie?

 • Načasovanie odberu - čo zohľadňovať a na čo nezabúdať
  • vplyv liečiv a diét
  • cirkadiánny rytmus
  • fázy menštruačného cyklu
  • vplyv antiagregancii

 • Venepunkcia
   
   
 • Odberové systémy a typy skúmaviek podľa použitých aditív
  • citrát sodný
  • K2EDTA alebo K3EDTA
  • Heparín
  • Fluorid sodný

 • Poradie a označovanie skúmaviek

 • Odber na hemokoagulačné vyšetrenie GEHT, CLSI

 • Transport vzoriek a maximálne časy od odberu vzorky po jej spracovanie

 • Zdroje chýb a ich následky

 • Hemolýza

 • Dôvody odmietnutia vzorky

 

Všetko o odbere krvi - 1 kredit

60 min │1 kredit │ Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Lektor kurzu

pedagóg, laborant, audítor

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Od roku 1992 pracuje v hematologickom laboratóriu UNLP Košice. V roku 2002 ukončila vysokoškolské štúdium II.stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave na FZaSP v odbore Vyšetrovacie laboratórne metódy. Doktorandské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venuje sa problematike korpuskulárnych hemolytických anémií ako aj výskumu laboratórnych parametrov vo vzťahu ku predikcii mortality u kriticky chorých pacientov. Viac ako 20 rokov pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Je autorkou 24 publikácii a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.

Neprehliadnite

 • €26,97

  €26,97Balíček #L - 3 kredity

  Balíček, s ktorým ušetríte -3€ s kurzami: #20 Diabetes mellitus - od A po Z a #30 Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii
  Kúpiť a ušetriť -3€
 • €19,99

  €19,99#09 Čo s depresiou a úzkosťou - 2 kredity

  Vysoko praktické rady a presné tipy do denného života čo konkrétne robiť ak už depresiu zbadáte, alebo sa jej chcete vyhnúť.
  Kúpiť
 • €47,94

  €47,94Kolekcia #X6 - 6 kreditov

  Kolekcia, s ktorou ušetríte -12€ s kurzami: #32 Placenta a pupočník #33 Respiračná insuficiencia #34 Hromadné nešťastie, triedenie ranených, polytrauma #20 Diabetes mellitus - od A po Z #30 Efektívna organizácia práce sestry a lekára v ambulancii
  Kúpiť a ušetriť -12€
 • €9,99

  €9,99#05 Prvá pomoc - 1 kredit (2024)

  RAKTICKÉ UKÁŽKY (u dospelých a detí): resuscitácia, Heimlichov manéver, BSP • Epileptický záchvat • Hypoglykémia • Bezvedomie • Zastavenie obehu • Masívne krvácanie • Kolaps • Dusenie • Prvotné/druhotné vyšetrenie • Činnosť srdca • Zdroj krvácania
  Kúpiť
 • zadarmo

  zadarmo#01 Zdravie a krása sestry - 1 kredit

  Tento špeciálny kurz je zameraný na starostlivosť o vás – sestry.
  zadarmo

Ceny sú uvedené s DPH.