Popis kurzu

Určené všetkým sestrám.

 Je Covid-19 choroba z povolania? Máte nárok na bolestné či odškodné od zamestnávateľa?

KAZUISTIKY SESTIER nakazených Covid-19 z pohľadu Pracovného lekárstva. Poradíme Vám ako ďalej u zamestnávateľa.

 

Čo je to POST COVID syndróm, ako, kedy a u koho sa prejavuje? 

Čo s pacientom po Covide? Sesterská anamnéza. Ťažké komplikácie.

Rady na zvládnutie každodenných aktivít.

V záverečnej diskusii sa dozviete konkrétne rady a odporúčania odborníkov, ktorí sú v dennom kontakte s post-covidovým pacientom.

 


POST Covid syndróm   (Odborná prednáška – 76 min.)

Mgr. MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP Ke

 

MUDr. Marek Varga, PhD.

zástupca prednostu Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

 

PhDr. Ferdinand Mohnyánszki, PhD., dipl.sestra

špecialista v anestéziológii a intenzívnej medicíny ARO

 

Obsah kurzu:

 • POST Covid syndróm
 • Long COVID, Post ICU syndróm, Post COVID syndróm
 • Príznaky postcovidového syndrómu
 • Komu hrozí Post Covid syndróm?

 

 • Sesterská anamnéza – čo by sestra mala zisťovať?
 • Vyšetrenia u odborníkov
 • Symptómy post COVID
 • Predchorobná anamnéza a pridružené ochorenia

 

 • Post-námahová nevoľnosť (PEM)
 • Účinky COVID-19 na multiorgánový systém

 

 • Multisystémový zápalový syndróm (MIS) a autoimunitné stavy
 • Jednotlivé systémové orgány a možný post COVID syndróm
 • Fyzikálne vyšetrenie a vitálne funkcie

 

 • Ťažké post COVID komplikácie
 • Rady na zvládnutie každodenných aktivít
 • Varovné signály

 

 • COVID ako choroba z povolania?
 • Zákon o náhrade za bolesť a náhrade sťaženia spoločenského uplatnenia

 

 • KAZUISTIKY SESTIER nakazených Covid-19 z pohľadu Pracovného lekárstva
 • Majú nárok na bolestné a/alebo odškodné?
 • Čo ak ste nevedeli, že máte Covid? (prechodená akútna fáza)
 • Dá sa hlásiť aj prenos od kolegu?
 • Aké sú časové lehoty a obmedzenia pre nahlásenie choroby z povolania?

POST Covid syndróm

76 min │1 kredit │ R.Hako, M.Varga, F.Mohnyánszki

Lektori kurzu

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP Ke

Mgr. MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH

Od 1.10.2020 prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP v Ke. Po VŠ na LF UPJŠ v Ke v 2006 pôsobil na Klinike rádiodiagnostiky a NM LF UPJŠ a UNLP, v rokoch 2012 – 2014 už ako vedúci lekár CT pracoviska a zástupca primára. V 2014 menovaný do funkcie primára oddelenia rádiológie v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Ke. V 2016 na Klinike Infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice získal titul „PhD“. V odbore Master of Health Administration mu bol v roku 2015 udelený titul MHA. V 2018 v odbore Master of Public Health udelený titul MPH. Od roku 2019 pôsobí ako lekár Košického samosprávneho kraja. Od roku 2019 predseda Etickej komisie Košického samosprávneho kraja. Od roku 2013 pôsobí ako Medical expert – advisor for S. Health Care (Health diagnosis medicine), kde v rokoch 2018-2021 vedúci testovacieho centra Košice v projekte International CUT center - testovanie ultrazvukových prístrojov pre S. Health Care Seattle USA. V rámci publikačnej činnosti je autorom 5 publikácií evidovaných v SCOPUS ako prvý autor a spoluautor, má publikovaných 13 citácií v zahraničných časopisoch v databáze Scopus. H-index 2. Má zverejnených viac ako 40 publikácií a realizoval viac ako 35 prezentácií na odborných podujatiach.

zástupca prednostu Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

MUDr. Marek Varga, PhD.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2002, Všeobecné lekárstvo Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2015, verejné zdravotníctvo. Pôsobí na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP. Publikačná činnosť na Slovensku aj v zahraničí. Aktívne sa podieľa na medzinárodných projektoch a mobilitách.

špecialista v anestéziológii a intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti

PhDr. Ferdinand Mohnyánszki, PhD., dipl.sestra

V profesii sestra pracuje viac ako dvadsať rokov v UNLP Košice. V klinickej praxi pôsobí v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny. Doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v odbore ošetrovateľstvo. Zúčastňuje sa národných a medzinárodných konferencií, má publikačné skúsenosti a zanietenosť pre profesijný rozvoj. Od roku 2022 pôsobí na pozícii krajskej sestry Košického samosprávneho kraja.

Neprehliadnite

 • €12,49

  €12,49Balíček #E - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #13 Rany pri úrazových stavoch, #14 Psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €4,99

  €4,99#13 Rany pri úrazových stavoch - 1 kredit

  Kurz obsahuje obrovské množstvo KAZUISTÍK. Presné, detailné postupy a rady ako zvládať ošetrenie rán. Vysokopraktické informácie.
  Kúpiť
 • €9,99

  €9,99#14 Psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti - 2 kredity

  Špeciálny 2 kreditový kurz je určený všetkým sestrám. Náročná práca sestier prináša aj vážne vplyvy na Vašu psychiku. Čo všetko Vám hrozí a ako to zvládať? A ako pomôcť sama sebe?
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #D - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #11 Hojenie rán, #10 Deti a šport
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €9,99

  €9,99#11 Hojenie rán - 2 kredity

  Špeciálny 2 kreditový kurz je určený všetkým sestrám. Kazuistiky a ukážky, konkrétne návody ako (ne)postupovať, čo si všímať, ako zhodnotiť ranu...
  Kúpiť
 • €4,99

  €4,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Mgr. Michaela Macichová, PhD. - pedagóg, laborant, audítor
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #C - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #09 Čo s depresiou a úzkosťou, #08 Krvácanie – komplexná starostlivosť
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €12,49

  €12,49Balíček #B - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #05 Prvá pomoc, #06 Všetko o odbere krvi, #07 Akútny koronárny syndróm
  Kúpiť so zľavou -16%
 • zadarmo

  zadarmo#01 COVID ŠPECIÁL - 1 kredit

  Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu.
  zadarmo