Ukážky z video-kurzu
Kurz je určený všetkým sestrám.


 Detaily ošetrovateľskej starostlivosti pri krvácavom ochorení – čo by mala každá sestra vedieť?

Čo to je a kedy myslieť na získanú hemofíliu?

Život ohrozujúce ochorenie a jeho ošetrovateľská starostlivosť diagnostika, liečba.

 Získaná hemofília – komplexný pohľad   (Odborná prednáška – 60 min.)

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu, primárka Centra hemostázy a trombózy


Mgr. Michaela Macichová, PhD.
pedagóg, laborant, audítor 

 

Obsah kurzu:

 • HEMOFÍLIA  A
 • vrodená a získaná – popis rozdielov a charakteristika
 • etiológia a epidemiológia hemofílie A

 

 • OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
 • manipulácia s pacientom
 • monitoring príznakov krvácania
 • odber krvi, aplikácia liekov, centrálny žilový katéter
 • strava, vyprázdňovanie, tíšenie bolesti, psychická podpora

 

 • DÔLEŽITÉ PRE PRAX SESTRY
 • anamnéza a fyzikálne vyšetrenie 
 • ošetrovateľská starostlivosť a liečba
 • hemofília a invazívne vyšetrenia 
 • laboratórna a diferenciálna diagnostika
 • liečba krvácania, rekombinantné faktory

 

 • Vybrané odbornosti – kedy myslieť na získanú hemofíliu
 • získaná hemofília súvisiaca s tehotenstvom
 • klinické prejavy a závažnosť krvácania
 • fatálne krvácanie pri získanej hemofílii

 

 • základné hemokoagulačné vyšetrenia a získaná hemofília
 • algoritmus vyšetrení u pacienta so získanou Hemofíliou A – laboratórium
 • základným vyšetrením je dôkaz predĺženého APTT
 • kazuistika

 

Získaná hemofília - komplexný pohľad

80 min │1 kredit │ Doc.Hulíková PhD., Mgr.Macichová PhD.

Lektori kurzu

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Jedna zo zakladateľov hemostazeológie na Slovensku. Orientuje sa na klinickú a laboratórnu hematológiu – poruchy krvného zrážania, diagnostiku, prevenciu a liečbu krvácavých a trombofilných stavov. Je spoluautorom 7 monografií. Má bohatú medzinárodnú publikačnú a prezentačnú činnosť. Je držiteľkou ocenení SLS a SSHT a SKS.

pedagóg, laborant, audítor

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Od roku 1992 pracuje v hematologickom laboratóriu UNLP Košice. V roku 2002 ukončila vysokoškolské štúdium II.stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave na FZaSP v odbore Vyšetrovacie laboratórne metódy. Doktorandské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venuje sa problematike korpuskulárnych hemolytických anémií ako aj výskumu laboratórnych parametrov vo vzťahu ku predikcii mortality u kriticky chorých pacientov. Viac ako 20 rokov pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Je autorkou 24 publikácii a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.

Neprehliadnite

 • €12,49

  €12,49Balíček #E - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #13 Rany pri úrazových stavoch, #14 Psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €4,99

  €4,99#13 Rany pri úrazových stavoch - 1 kredit

  Kurz obsahuje obrovské množstvo KAZUISTÍK. Presné, detailné postupy a rady ako zvládať ošetrenie rán. Vysokopraktické informácie.
  Kúpiť
 • €9,99

  €9,99#14 Psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti - 2 kredity

  Špeciálny 2 kreditový kurz je určený všetkým sestrám. Náročná práca sestier prináša aj vážne vplyvy na Vašu psychiku. Čo všetko Vám hrozí a ako to zvládať? A ako pomôcť sama sebe?
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #D - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #11 Hojenie rán, #10 Deti a šport
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €9,99

  €9,99#11 Hojenie rán - 2 kredity

  Špeciálny 2 kreditový kurz je určený všetkým sestrám. Kazuistiky a ukážky, konkrétne návody ako (ne)postupovať, čo si všímať, ako zhodnotiť ranu...
  Kúpiť
 • €4,99

  €4,99#06 Všetko o odbere krvi - 1 kredit

  Mgr. Michaela Macichová, PhD. - pedagóg, laborant, audítor
  Kúpiť
 • €12,49

  €12,49Balíček #C - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #09 Čo s depresiou a úzkosťou, #08 Krvácanie – komplexná starostlivosť
  Kúpiť so zľavou -16%
 • €12,49

  €12,49Balíček #B - 3 kredity

  Zľava -16% na kurzy: #05 Prvá pomoc, #06 Všetko o odbere krvi, #07 Akútny koronárny syndróm
  Kúpiť so zľavou -16%
 • zadarmo

  zadarmo#01 COVID ŠPECIÁL - 1 kredit

  Multidisciplinárny pohľad na súčasnú pandemickú situáciu.
  zadarmo